Quảng bá Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại nước ngoài

0
1212
Ảnh minh họa/dangcongsan.vn

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 1497/UBND-NV về việc quảng bá dân ca Quan họ Bắc Ninh tại nước ngoài năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình quảng bá, bảo tồn Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại Liên bang Nga và một số nước Đông Âu.

Ngày 30/9/2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã ghi danh Dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào và là động lực to lớn để dân ca Quan họ tiếp tục phát triển vượt qua ranh giới quốc gia và lan toả rộng rãi.

Sau khi được vinh danh, thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam với UNESCO, Bắc Ninh đã triển khai Chương trình hành động Quốc gia về bảo tồn và phát huy Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong đó có công tác tuyên truyền và quảng bá giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Sau mười năm thực hiện, Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã lan tỏa và trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa cộng đồng. Điều này khẳng định rằng, nhân dân Bắc Ninh – chủ thể sáng tạo dân ca Quan họ đã, đang và tiếp tục bảo tồn vững chắc và phát huy có hiệu quả Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong xã hội đương đại, xứng đáng là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.