Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ III năm 2022

0
290
Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên lần thứ II năm 2018

Chương trình do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum tổ chức từ ngày 16-19/3/2022 tại Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Đây là hoạt động được tổ chức theo Quyết định số 273/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, với mục đích bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực… của cộng đồng các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên và đại diện một số dân tộc anh em trên toàn quốc. Đồng thời khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình của Liên hoan gồm: Lễ Khai mạc Liên hoan diễn ra vào ngày 16/3, bắt đầu lúc 18h30 tại Quảng trường Trung tâm huyện Kon Plông; hội thi trai tài – gái đảm; thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, diễn xướng dân gian, trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ, cồng chiêng Tây Nguyên, nhạc cụ dân tộc…

Bên cạnh đó là các hoạt động dã ngoại tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch tại Măng Đen và Đêm hội đại đoàn kết. Liên hoan bế mạc vào ngày 19/3, bắt đầu lúc 19h30 tại Quảng trường trung tâm huyện Kon Plông.

Q.D (HNS)