Âm nhạc đương đại và thể nghiệm Đông Nam Á

0
855

Từ ngày 17 – 20/12/2018, tại Bảo tàng Dân tộc học sẽ diễn ra chủ đề tọa đàm “Âm nhạc đương đại và thể nghiệm Đông Nam Á”.

Chương trình này nằm trong khuôn khổ Liên hoan Nhạc mới Hà Nội (Hanoi New Music Festival 2018). Các chủ đề của tọa đàm bao gồm: Tiếp biến di sản; Sự chuyển động của công nghệ; Ảnh hưởng hậu thuộc địa trong môi trường âm nhạc Đông Nam Á; Dòng chảy hàn lâm và phi hàn lâm trong âm nhạc đương đại và thể nghiệm Đông Nam Á.

Hầu hết các nước Đông Nam Á đều kế thừa di sản của một thời thuộc địa kéo dài. Nhìn vào trong các thực hành âm nhạc và nghệ thuật đương đại của họ, đều thấy những ảnh hưởng sâu đậm của quá khứ cùng với những dấu vết của va chạm với thời hiện đại, toàn cầu hoá, đứt gãy về văn hoá xảy ra ở cấp độ nhanh chóng. Tình cảnh hậu thuộc địa và tiếp biến di sản truyền thống, bản địa, do đó, là hai mặt của một vấn đề: Làm thế nào để hòa nhập mà không hòa tan.

Ngày nay, một trong những xu hướng nổi bật trong khu vực là vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong việc sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt với các tác phẩm sử dụng nhiều hơn một chất liệu âm nhạc và kết hợp với các chất liệu, yếu tố khác để tạo ra những tác phẩm đa phương tiện với nền tảng âm nhạc. Bên cạnh đó là sự gặp gỡ của các cộng đồng và cá nhân thực hành trong giới hàn lâm và phi hàn lâm… Tất cả những đặc điểm này tạo nên ngôn ngữ của âm nhạc đương đại Đông Nam Á. Đây cũng là một trong những vấn đề các nghệ sĩ, nhạc sĩ, giám tuyển, nhà nghiên cứu thảo luận và thuyết trình trong khuôn khổ Liên hoan Nhạc mới Hà Nội.

(HNS)