Bộ Văn hóa đề xuất bỏ cấp phép ca khúc trước năm 1975

0
970
Bộ Văn hóa đề nghị bỏ việc cấp phép ca khúc trước năm 1975 bởi cho rằng đây là tài sản cá nhân của tác giả và phần lớn có nội dung lành mạnh.
Chính phủ đồng ý chủ trương sửa đổi Nghị định 15 và Nghị định 79 về lĩnh vực biểu diễn, trong đó có việc bỏ cấp phép các ca khúc được sáng tác trước năm 1975.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xác nhận thông tin chính phủ đã chấp thuận chủ trương sửa đổi hai Nghị định 79 và 15 về nghệ thuật biểu diễn. Theo đó, một số đề xuất của Bộ Văn hóa trong dự thảo tờ trình xin ý kiến chính phủ về việc sửa đổi hai nghị định này cũng được đồng ý.
Cụ thể, Bộ đề nghị bỏ việc cấp phép ca khúc trước năm 1975 bởi cho rằng đây là tài sản cá nhân của tác giả và phần lớn có nội dung lành mạnh. Cơ quan quản lý chỉ can thiệp, ngăn chặn “những sáng tác có nội dung phản động, chống phá nhà nước, bôi nhọ tổ chức, cá nhân”.
Bà Tuyết Minh, chuyên viên Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD), thành viên tổ biên tập xây dựng nghị định mới cho biết việc duy trì cấp phép ca khúc trước năm 1975 giờ không còn hợp lý. Tất cả các ca khúc không vi phạm quy định trên sẽ được tự do hát, không cần xin cấp phép phổ biến.
“Nghị định mới sẽ được soạn thảo theo hướng xóa bỏ ranh giới ca khúc sáng tác trước và sau năm 1975. Ranh giới đó không phù hợp với chủ trương của nhà nước là muốn hòa giải dân tộc, kết nối người Việt Nam khắp trên thế giới để trở về”, bà Tuyết Minh nói.
NSND Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục NTBD, cũng khẳng định việc Cục soạn thảo dự thảo Nghị định mới nhằm mục tiêu cải cách hành chính thông thoáng hơn, tăng quyền quản lý về các địa phương mở rộng hơn hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tạo môi trường thông thoáng hơn cho nghệ sĩ định cư tại nước ngoài trở về.
Tuy nhiên NSND Quang Vinh cũng cho rằng cần có những quy định quản lý cụ thể và phù hợp hơn trong thời gian tới.
Trong quá trình soạn thảo nội dung trình xin chủ trương sửa Nghị định, Cục NTBD tiếp nhận các ý kiến và quan điểm trước một số lĩnh vực cụ thể. Theo đó, Cục có thể hướng tới việc xây dựng quy định không cần cấp phép phổ biến ca khúc, tuy nhiên với tổ chức và cá nhân sử dụng bài hát đi ngược lại lợi ích của đất nước sẽ bị xử phạt.
Ngoài nội dung này, Cục NTBD dự kiến sửa đổi một số quy định về cấp phép trực tiếp cho nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn thay vì trước đây chỉ cấp cho đơn vị tổ chức.
Về quy định thi người đẹp ở nước ngoài, Cục chỉ cấp phép cho cá nhân tham gia thi quốc tế với tư cách đại diện cho nhan sắc Việt Nam, còn các cuộc thi với tư cách cá nhân, công dân Việt Nam có thể không phải xin cấp phép.