17022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Di sản Mục lục: Nghệ thuật dân gian Sẽ trình UNESSCO xem xét Bài Chòi là di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại

Sẽ trình UNESSCO xem xét Bài Chòi là di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại

  • PDF.

Ngày 6-2, Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam cho biết, Bài chòi sẽ được ưu tiên lập hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong thời gian tới.

Trò chơi Bài chòi và hát dân ca Bài chòi có lịch sử mấy trăm năm ở các tỉnh Nam Trung Bộ, bắt nguồn từ quá trình lao động sản xuất, giao thoa văn hóa và sự sáng tạo nghệ thuật của người dân.

Tuy nhiên, loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian này cũng đang gặp nhiều khó khăn do thiếu đội ngũ trẻ kế cận. Vì vậy, công tác bảo tồn là hết sức cấp bách.

Được biết, Đà Nẵng là 1 trong 8 tỉnh, thành phố ở khu vực Nam Trung Bộ được đề nghị khẩn trương làm công tác kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể đối với Bài chòi.

Trên cơ sở đó, Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam sẽ xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để đề nghị Chính phủ trình UNESCO xét duyệt và công nhận Bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong thời gian sớm nhất.

Huyền Anh (qdnd.vn)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: