Thứ Bảy, Tháng Chín 21, 2019

Kèn bầu buồn đến bao giờ

Mussorgsky (1839-1881)

Quãng tam cung – Quãng quỷ

Toán học và Âm nhạc